Wij zijn de Lionsclub Ede-Nederveluwe

Onze Lionsclub Ede-Nederveluwe  (ong.21 leden) is een groep van diversen vrienden met een sociaal-maatschappelijk doel. Dat geeft ook gelijk aan wie wij zoeken en zich bij ons thuis kunnen voelen. Mensen die de diversiteit van de club vergroten en zich zingevend willen inzetten voor de samenleving. Onze Lionsclub biedt een netwerk van dergeljke mensen, vriende met diversen achtergronden en persoonlijkheden, die samen de samenleving willen verberteren.

Om onze activiteiten te organiseren de de vriendschap te onderhouden komen we elke 2e en 4e dinsdag in de maand bij elkaar. Op de tweede dinsdag in de maand overleggen we over allle activiteiten en de organisatie daarvan. Op de vierde dinsdag van de maand eten we met elkaar en verdiepen ons regelmatig in een specifiek thema, al dan niet met een gastspreker.

De club heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter (president), secretaris en penningmeester. Het voorzitterschap duurt 12 maanden, daarna wordt de vicevoorzitter (vicepresident) de nieuwe voorzitter.
De vertrekkende voorzitter blijft als 'immediate past president' nog 12 maanden aan als adviseur van het bestuur.
Door het driemanschap vicepresident, president en immediate past president is de continuïteit optimaal gewaarborgd. 

Op deze website vind je ook nadere informatie over onze activiteiten.
De agenda laat zien wanneer onze activiteiten plaats vinden en misschien wil je zelf eens komen helpen.
Wil je meer weten over de Lionsclub Ede-Nederveluwe, dan vind je onderaan de pagina alle informatie om in contact te komen.

Lionslid wordt je niet zomaar. Vaak wordt je gevraagd vanuit ons netwerk of je hebt een keer meegeholpen met activiteiten en interesse getoond. 
Wordt je eenmaal lid, dan beloof je net als ieder Lionslid te voldoen aan de Ere-code.

Wij zijn onderdeel van de Nederlandse en Wereldwijde Lionsclub

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 
Elke Lionsclub is lid van:

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.